Föreningar i Evertsberg

En by som sjuder av liv

I Evertsberg finns flera föreningar, välkommen att ta kontakta för mer information!

Evertsbergs skyttegille

Niklas Broberg 073-3371965

Evertsbergs sportklubb

Alf Jansson 070-211 56 30

Evertsbergs gammelgårdsförening

Agneta 070-353 13 47

Ingmari 070-553 10 97

Christina 070-396 25 67